INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
Sumar:

 • Concepte şi principii PMT, standarde PMI
 • Portofolii de proiecte
 • Proiecte, WBS, Operaţii, Resurse
 • Reţea, Drum critic, Gantt
 • Tehnologii standardizate, Articole de deviz
 • Managementul schimbărilor
 • Bugetare, Cost Accounting
 • P&L/portofoliu, proiect, contract, poziţie contract
 • Lansări parţiale/totale task-uri
 • Angajare cheltuieli conform buget
 • Subcontractări, divizări operații și resurse
 • Urmărire execuţie: plan, buget, pontaj, progres
 • Planificare cerinţe de capacitate (CRP)
 • Integrare cu SCM, aplicare MRP II
 • Logistică, Financiar, HR & Payroll
 • Managementul Activelor, Investiţiilor

Varietatea obiectivelor de construit, tehnologiile și materialele inovative, dispersia teritorială, resursele globale în scădere, concurența în creștere sunt provocări majore în Industria Construcțiilor. Managementul metodic, eficient şi responsabil al proiectelor de construcții asigură respectarea termenelor, calității și bugetelor, în vederea maximizării satisfacției clienților.

Pentru multitudinea proiectelor desfășurate simultan, soluţia EMSYS asigură atât organizarea acestora pe portofolii și grupe de proiecte, cât şi un management centralizat al lucrărilor, termenelor, resurselor interne și subcontractărilor.

Maximizarea performanței financiare reprezintă o provocare majoră pentru management. EMSYS oferă suport prin evidențierea și analiza P&L pe fiecare contract și poziţie din contract (poziţiile din contracte pot fi urmărite comparativ cu părțile corespunzătoare din proiect – stadii fizice).

Pentru optimizarea execuţiei proiectelor, se reutilizează tehnologii standardizate pe unitate de produs/lucrare şi experienţa proiectelor anterioare, acumulate în articole de deviz şi cataloage de lucrări.

Conducerea proiectului se realizează de către responsabili autorizați, prin acțiuni de lansare, aprobare, finalizare, închidere. În funcție de condițiile financiare, tehnice și de colaborare, task-urile sunt lansate parțial sau integral, în vederea utilizării eficiente a capacităților și resurselor.

Operations and resources, such as items, services, machinery and transport, are deployed according to budget and can be monitored in all stages, on a case by case basis. This includes acquisitions, which can be demanded, approved, ordered, received; and consumption, via the documents used to implement it. In all cases, we report any exceedance or deviation.

Schimbările ce apar în execuția proiectelor (suplimentări/renunțări de task-uri, substituiri de resurse, divizări de operații, subcontractări, termene) sunt versionabile, cu asigurarea trasabilităţii.

Urmărirea execuției proiectului se realizează prin planificarea săptămânală a operațiilor proiectului, declararea zilnică a pontajelor fiecărei resurse umane (individ, formație) și a progresului lucrărilor. Eficiența utilizării resurselor umane și performanța fiecăreia în parte rezultă din paralela costuri la categoria lucrării – costuri la categoria resursei.

Procesele operaționale din Industria Construcțiilor sunt integrate nativ cu cele din Logistică, Financiar, HR & Payroll, Managementul Activelor și Managementul Investițiilor, asigurând o soluție completă, care încurajează performanța pe întregul lanț valoric al organizației.