INDUSTRIA DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Sumar:

 • Structuri si formațiuni geologice
 • Straturi geologice, zăcăminte, sisteme de extracție, etc
 • Sucursale, schele, parcuri, sonde
 • Extracție țiței și/sau gaze naturale
 • Procese de prelucrare specifică produs
 • Activități auxiliare: probe, reparații, foraj, activități mecanice, transport, distribuție, etc
 • Managementul intervențiilor
 • Managementul costurilor
 • Cost unitar țiței, gaze, produse asociate
 • Alocare dinamică costuri indirecte/produs
 • Eficiența zăcămintelor
 • Profitabilitate nivel produs / sondă
 • Managementul Activelor, Investițiilor
 • Managementul stocurilor de siguranță
 • Financiar, Logistics, HR& Payroll

Gradul de epuizare al zăcămintelor, fragmentarea câmpurilor petrolifere, productivitatea mică pe sondă datorată diminuării și dispersiei zăcămintelor, calitatea țițeiului și gazelor naturale ce necesită tratări suplimentare, costurile mari de finanțare a proiectelor de investiții, dificultățile de ordin logistic sunt provocări actuale majore în industria extractivă.

Confruntările cu fluctuațiile zilnice ale prețurilor produselor petroliere în condițiile unei concurențe globale, determină necesitatea unei organizări riguroase a structurilor de analiză a profitabilțătii produselor, serviciilor, activităților, departamentelor organizației.

Un management performant al costurilor poate susține companiile din aceasta industrie în determinarea costului unitar pentru țiței, gaze naturale și produse asociate (etan, etilenă, gazolină, GPL, etc) pe structuri organizatorice, zăcăminte, formațiuni geologice, activități de extracție (țiței, gaze naturale, obținere alte produse în fazele procesului de producție), sisteme de extracție (terestru si marin, gazlift, injecție, pompaj, etc), parc de sonde, schelă, sondă.

Prin controlul în timp real al tuturor proceselor, de la programarea producției, managementul achizițiilor și al colaborărilor cu furnizorii de servicii, inregistrarea costurilor pe faze de producție, managementul activelor și intervențiilor, până la livrarea producției și determinarea costurilor efective totale, este asigurat accesul managerilor la jurnale de bord și analize critice de business ca suport în procesul decizional.

Multitudinea de activități – extracție, injecție, măsuratori piezometrice, comprimare, uscare, dezbenzinare, deetanizare, purificare, lichefiere, probe producție, control nisip, reparații capitale sonde, foraj terestru sau pe platforme marine, activităti mecanice, energetice, transport, distribuție, etc – determină folosirea simultană a mai multor metode pentru calculația costurilor totale și pe unitatea de produs (țiței, gaze, produse asociate): metoda costului complet, metoda costurilor ABC (Activity Based Cost), metoda indicilor de echivalență, metoda globală, pe faze, pe comenzi.

The operational processes of the Extractive Industry are integrated with those in Logistics, Finance, HR & Payroll, Asset Management, Investment Management and Project Management, delivering a complete solution that encourages performance across the organization's entire value chain.