INDUSTRIA UNIVERSITĂȚILOR
Sumar:

 • Standard ECTS – Bologna
 • Curricula Universitara
 • Studenti, Masteranzi, Doctoranzi, Alumni
 • Diplome, Foi matricole
 • RMU – Registrul Matricol Unic
 • Rezidentiate
 • Burse: banci, carduri, acordare burse
 • Proiecte aplicative si de cercetare, Microproductie
 • State de functii – activitate didactica
 • Evaluare personal
 • Taxe: debite, incasari
 • Multiple surse de finantare
 • Cantine, Cămine – Oglinda camin
 • Bugetare descentralizata / departament
 • Angajare cheltuieli individuale si globale
 • Executie bugetara, Raportari Bugetare
 • Financiar, Logistică, HR & Payroll


Sumar:

 • Standard ECTS – Bologna
 • Curricula Universitara
 • Studenti, Masteranzi, Doctoranzi, Alumni
 • Diplome, Foi matricole
 • RMU – Registrul Matricol Unic
 • Rezidentiate
 • Burse: banci, carduri, acordare burse
 • Proiecte aplicative si de cercetare, Microproductie
 • State de functii – activitate didactica
 • Evaluare personal
 • Taxe: debite, incasari
 • Multiple surse de finantare
 • Cantine, Cămine – Oglinda camin
 • Bugetare descentralizata / departament
 • Angajare cheltuieli individuale si globale
 • Executie bugetara, Raportari Bugetare
 • Financiar, Logistică, HR & Payroll

Complexitatea structurilor academice si formelor de invatamant, numarul mare de actori (profesori, studenti, absolventi, angajati), multiplele surse de finantare cu raportare distincta, controlul bugetelor pe departamente, integrarea proceselor academice cu cele financiare si de suport, multiplele proiecte de cercetare fundamentala si aplicativa, gestiunea interactiunii student-universitate (burse, taxe, camine, cantine, situatie scolara) sunt incercari pentru foarte multe aplicatii de management al activitatilor din universitati.

Alongside academic activities, universities may carry out economic activities which must be managed according to trading company rules. The EMSYS solution relies on a uniform approach to activities carried out in universities, while offering a detailed and customizable overview of them.

Sistemul complex al bugetelor organizatiei se construieste din totalitatea fondurilor bugetate. Alocarea se realizeaza la nivel departamental (facultăţi, departamente, centre de cercetare, proiecte de cercetare), diferentiat pe fiecare linie de buget, in stransa concordanta cu Planul de Achizitii aprobat. Angajarea cheltuielilor se face in functie de planul de achizitii si de disponibilitatea in buget. Bugetele se rectifica periodic, conform cu sursele de finantare si cerintele organizatiei, pastrandu-se trasabilitatea de la bugetul initial aprobat.

Activitatea academica se conduce dupa standardele ECTS – Bologna (European Credit Transfer and Accumulation System), rezultatele scolare fiind masurate astfel intr-un mod comun european, in perspectiva mobilitatii programelor de studii. Nivele de invatamant (licenta, masterat, doctorat, rezidentiat) se regasesc in activitatea academica in functie de specificul fiecarei universitati. Este necesara intocmirea de planuri de invatamant pentru a obtine un curriculum detaliat pe discipline, seminarii, lucrari practice, cu numar de credite specifice. Cataloagele electronice pentru tipuri complexe de examinari / reexaminari sunt o necesitate pentru imbunatatirea fluxurilor operationale.

O provocare importanta este si gestionarea activitatilor suport student: cazare, cantine, burse, transport, alte ajutoare sociale.

Interactiunea financiara student-universitate se desfasoara in mai multe planuri, fiind necesara corelarea informatiilor si proceselor din activitatea universitara cu: taxele de scolarizare si reexaminare, cazarea, bursele acordate, platile studentilor, platile catre studenti.

Atat profesorii, cat si studentii, sunt angrenati in proiecte aplicative sau de cercetare, cu multiple surse de finantare. Managementul acestor proiecte reclama utilizarea eficienta a surselor de finantare, urmarirea executiei proiectelor respectand toate criteriile PMI si PMT. Utilizarea fondurilor alocate proiectelor se raporteaza periodic: pontaj, progres, cumparari, consumuri.

Toate procesele de invatamant si suport student sunt integrate nativ cu cele din: Logistica, Financiar, HR&Payroll, Managementul Activelor si Managementul Investitiilor, asigurand o solutie completa pentru organizatiile din mediul universitar.