EMSYS – Core Insurance

EMSYS – Enterprise Management SYStem® – Core Insurance este un sistem informatic integrat pentru gestiunea comprehensivă a proceselor și fluxurilor operaționale din industria asigurărilor. EMSYS Core Insurance este o soluție modernă, complet configurabilă care poate modela cu succes procesele și fenomenele într-o companie de asigurări pornind de la ofertarea produselor până la raportări tehnice și financiare.

EMSYS Insurance modelează produsele de asigurare, structurile operaționale și organizaționale, procesele dintr-o organizație de asigurări, reducând considerabil efortul uman. Sistemul permite definirea dimensiunilor de analiză până la nivel de risc acoperit, obiecte asigurate, produse de asigurare, clase de produse în corespondență cu structurile organizaționale: regiuni, sucursale, agenții, puncte de lucru și canale de distribuție.

EMSYS Insurance gestionează asigurări de viață, asigurări non-viață, asigurări de sănătate etc.

Componente EMSYS-Core Insurance:

– Modelarea și Configurarea Organizației
– Modelarea și Configurarea Produselor de Asigurare
– Modelarea și Configurarea Proceselor și a Fluxurilor Operaționale
– Managementul Contractelor de Asigurare
– Managementul Clienților
– Managementul Canalelor de Distribuție și al Structurilor de Vânzări
– Politici de Comisionare, calcul automat Comisioane Datorate, Costuri de Achiziție
– Instrumentare Dosare de Daună
– Recuperare Debite din Daune
– Managementul Contractelor de Reasigurare, calcul automat Reasigurare
– Managementul Încasărilor și al Plăților
– Raportări
– Acțiuni automate
– Acțiuni corective
– Monitorizare și Administrare
– Sales Force Automation