Solution as a Service

Competiţia strânsă de pe pieţele actuale impune companiilor o mai bună predictibilitate a costurilor, precum şi restrângerea lor, prin bugetarea strictă şi externalizarea anumitor servicii pe bază de abonament lunar.

PRODINF Software vine în întâmpinarea cerinţelor clienţilor prin furnizarea unui serviciu de concepţie modernă: “SaaS – Software as a Service”, adică livrarea unui “serviciu complex precum energia electrică”, plătibil lunar în funcţie de cantităţile consumate.

EMSYS – Saas este serviciul de externalizare a serviciilor IT oferit de compania noastră şi foloseşte EMSYS – Enterprise Management System ca instrument pentru managementul organizaţiilor.

Aplicaţia poate funcţiona foarte bine şi cu resurse de comunicaţii minime, oferă o administrare centralizată a datelor şi poate funcţiona independent de platforma hardware.

Utilizatorii din organizaţiile care au ales să beneficieze de EMSYS – Saas au nevoie pentru a folosi aplicaţia EMSYS doar de un computer obişnuit şi de acces la Internet.

Datele organizaţiei beneficiare se stochează în “data center”-ul companiei noastre, configurat astfel încât să asigure toleranţă mare la defecţiuni şi posibilitatea de a mări flexibil şi transparent capacităţile sistemului în funcţie de nevoile de business. Aplicaţia EMSYS rulează pe servere performante întreţinute de specialiştii nostri şi se accesează securizat.

Servere de backup situate la distanţă stochează copiile de siguranţă ale bazelor de date şi ale aplicaţiei şi pot fi folosite şi ca servere de producţie (în cazul în care serverele de baze de date şi serverele de
aplicaţie sunt inutilizabile). Serviciile Internet pentru accesul clienţilor la EMSYS sunt asigurate de trei furnizori independenţi.

Toate sistemele sunt alimentate via UPS şi se află într-un mediu corespunzător.

Pentru companiile beneficiare ale soluţiei EMSYS – SaaS posibilităţile de extindere şi diversificare cresc foarte mult, prin reorientarea resurselor materiale şi umane valoroase către afacerea de bază.

Posibilitatea de a deschide oricând, cu o infrastructură IT&C minimă, noi puncte de lucru ale organizaţiei şi conducerea proceselor cu un înalt grad de mobilitate a afacerii asigură realizarea unui management eficient şi performant, inclusiv prin smartphone.

Beneficiile utilizării EMSYS – SaaS:

  • bugete zero pentru software şi hardware
  • accesibilitate 7/24 din orice punct cu acces la Internet
  • acces la informaţie în timp real
  • soluţie de “disaster recovery”
  • securitate ridicată
  • timp scurt de implementare
  • acces la resurse calificate şi dedicate suportului
  • costuri lunare reduse şi bugetabile
  • mentenanţă aplicaţie şi bază de date incluse
  • asistenţă tehnică de specialitate etc.

Experienţa acumulată în 20 ani de cercetare şi inovare, proiectele reuşite şi soluţiile oferite clienţilor sunt argumente ale unei colaborări pe termen lung şi o garanţie a calităţii prestării unui asemenea serviciu.