• Concepte şi principii PMT, standarde PMI
 • Portofolii de proiecte
 • Proiecte, WBS, Operaţii, Resurse
 • Reţea, Drum critic, Gantt
 • Tehnologii standardizate, Articole de deviz
 • Managementul schimbărilor
 • Bugetare, Cost Accounting
 • P&L/portofoliu, proiect, contract, poziţie contract
 • Lansări parţiale/totale task-uri
 • Angajare cheltuieli conform buget
 • Subcontractări, divizări operații și resurse
 • Urmărire execuţie: plan, buget, pontaj, progres
 • Planificare cerinţe de capacitate (CRP)
 • Integrare cu SCM, aplicare MRP II
 • Logistică, Financiar, HR & Payroll
 • Managementul Activelor, Investiţiilor

Varietatea obiectivelor de construit, tehnologiile și materialele inovative, dispersia teritorială, resursele globale în scădere, concurența în creștere sunt provocări majore în Industria Construcțiilor. Managementul metodic, eficient şi responsabil al proiectelor de construcții asigură respectarea termenelor, calității și bugetelor, în vederea maximizării satisfacției clienților.

Pentru multitudinea proiectelor desfășurate simultan, soluţia EMSYS asigură atât organizarea acestora pe portofolii și grupe de proiecte, cât şi un management centralizat al lucrărilor, termenelor, resurselor interne și subcontractărilor.

Maximizarea performanței financiare reprezintă o provocare majoră pentru management. EMSYS oferă suport prin evidențierea și analiza P&L pe fiecare contract și poziţie din contract (poziţiile din contracte pot fi urmărite comparativ cu părțile corespunzătoare din proiect – stadii fizice).

Pentru optimizarea execuţiei proiectelor, se reutilizează tehnologii standardizate pe unitate de produs/lucrare şi experienţa proiectelor anterioare, acumulate în articole de deviz şi cataloage de lucrări.

Conducerea proiectului se realizează de către responsabili autorizați, prin acțiuni de lansare, aprobare, finalizare, închidere. În funcție de condițiile financiare, tehnice și de colaborare, task-urile sunt lansate parțial sau integral, în vederea utilizării eficiente a capacităților și resurselor.

Cantitățile de operații și resurse (articole, servicii, utilaje, transport) sunt lansate conform bugetului și se pot urmări în toate fazele, după caz: achiziții (cerute, avizate, aprobate, comandate, recepționate) și consumuri (prin ce documente au fost puse în operă), raportându-se eventualele depășiri/abateri.

Schimbările ce apar în execuția proiectelor (suplimentări/renunțări de task-uri, substituiri de resurse, divizări de operații, subcontractări, termene) sunt versionabile, cu asigurarea trasabilităţii.

Urmărirea execuției proiectului se realizează prin planificarea săptămânală a operațiilor proiectului, declararea zilnică a pontajelor fiecărei resurse umane (individ, formație) și a progresului lucrărilor. Eficiența utilizării resurselor umane și performanța fiecăreia în parte rezultă din paralela costuri la categoria lucrării – costuri la categoria resursei.

Procesele operaționale din Industria Construcțiilor sunt integrate nativ cu cele din Logistică, Financiar, HR & Payroll, Managementul Activelor și Managementul Investițiilor, asigurând o soluție completă, care încurajează performanța pe întregul lanț valoric al organizației.

 • Asigurări de viață, generale, de sănătate
 • Configurator produse, procese, fluxuri aprobări
 • Bundle Products (viață, generale, sănătate)
 • Organizații cu activitate națională și internațională
 • Configurare produse/procese pe regiuni de vânzare
 • Canale de distribuție, structuri de vânzări simple, complexe, multilevel
 • Configurator comisioane complexe, tip multilevel, tip recomandare, la încasare/plată
 • Configurator roluri, responsabilități, limite de competențe
 • Controlul proceselor
 • Automatizarea forței de vânzări
 • Chestionare – Cotații – Subscriere – Oferte – Polițe
 • Persoane: clienți, brokeri, bănci, agenți, cesionari, beneficiari
 • Administrare polițe (Managementul Contractelor de Asigurare)
 • Management planuri de asigurare dinamice, carduri de sănătate
 • Management fonduri de investiții
 • Management dosare de daună
 • Furnizori servicii, proceduri medicale, doctori, diagnostice
 • Regrese, recuperare debite
 • Comisioane, facturi, costuri de achiziție, DAC
 • Încasări, ordonanțare plăți, plăți
 • Management reasigurări
 • Calcul rezerve tehnice, provizioane
 • Acțiuni automate, acțiuni corective
 • 100% conciliere automată operațional – financiar
 • Financiar, logistică, HR & Payroll
 • Raportări operaționale și tehnice
 • Business Intelligence
 • P&L: Risc/Obiect/Produs/Clasa/Line of Business, Unități de Management
 • Integrare cu Document Management
 • SaaS & Cloud

 

Companiile de asigurări sunt supuse unui proces continuu de schimbare datorită evoluției pieței asigurărilor, concurenței acerbe, cerințelor clienților de a beneficia de produse personalizate până la nivel de individ, concomitent cu predictibilitatea performanței financiare.

Organizațiile de asigurări au realizat în timp că sistemele informatice constituie un suport fără de care nu pot exista, iar performanța acestora se reflecta în rezultatele economico-financiare.

Sistemele informatice existente în societățile de asigurări, în marea lor majoritate, includ aplicații multiple cu furnizori diferiți, bazate pe tehnologii diferite, interfațate cu investiții financiare considerabile, implicând eforturi umane în utilizare și auditarea datelor. Ca rezultat, costurile cu sistemele informatice, în contextul actual, sunt în continuă creștere, ajungând să depășească nivelul unor linii de business.

Pentru lansarea de noi produse pe piață în cel mai scurt timp, existența unor sisteme informatice performante și a unor consultanți de business bine pregătiți este crucială, în vederea creșterii performanțelor operaționale și financiare ale organizației.

Este foarte clar că performanța societăților de asigurări va avea de suferit dacă nu se vor lua măsuri radicale în privința alegerii și implementării unor sisteme informatice integrate în care să se scurteze timpul de la conceperea noilor produse până la lansarea lor pe piață, să reducă substanțial eforturile umane pe întregul lanț între vânzare și raportări, să prezinte o informație corectă asupra performanței fiecărei structuri de business, să se adapteze noilor structuri naționale și internaționale.

Dezvoltarea unor noi linii de business în sistemul actual trebuie sa fie extrem de facila mergând până la a permite ofertarea de produse de tip Bundle care sa includă viață, non viață și sănătate.

Numărul mare de actori (brokeri, bănci, agenți, inspectori, underwriteri, actuari, administratori de portofoliu etc.) necesită un control riguros asupra proceselor operative și a fluxurilor financiare. Sistemul informatic trebuie să asigure în cadrul desfășurării proceselor trasabilitatea tranzacțiilor pornind de la documentele operaționale, permițând ca orice sumă agregată să poată fi detaliată până la elemente componente.

Dezvoltarea tehnologiei comunicațiilor și a sistemelor de prelucrare a permis externalizarea sistemelor informatice cât și a consultanței de business către firme specializate, reducând considerabil costurile și asigurând o calitate superioară a serviciilor.

Soluția noastră pentru industria asigurărilor vine în întâmpinarea organizațiilor de asigurări să susțină integrat procesele operaționale, suport și de management, să dea o rezolvare a problemelor din sistemelor informatice actuale contribuind substanțial în performanța economică și financiară a organizației de asigurări.

EMSYS pune la dispoziție un sistem facil de configurare în timp scurt a produselor de asigurări (viață, non viață, sănătate), de a fi vândute în orice combinație, individuale sau în produse de tip bundle, de a configura fluxurile de vânzare și aprobare, competențe și teritorii, configurarea reflectării automate a proceselor operaționale în contabilitate, integrate cu procesele de suport și management desfășurându-se într-un cadru organizat al sistemelor bugetelor, alocării costurilor indirecte (suport și manageriale) pe linii de business și structuri de management, având la baza principiul “un om un document o singură dată” tranzacțiile sunt disponibile în timp real până în raportările de management.

Aplicația noastră acoperă toate domeniile operaționale, suport și management în cadrul unei societăți de asigurări. Asigurând o planificare și utilizare eficientă a resurselor financiare și umane, contribuind substanțial la performanțele economico-financiare, adaptării la cerințele pieței și satisfacerii nevoilor clienților.

 

 • Apa, electricitate, energie termică, gaze naturale, internet, servicii publice, telefonie, etc.
 • Clienți, Puncte consum, Avize, Contracte
 • Modelare Pachete Servicii, Contoare, Tarife, Algoritmi
 • Management echipamente masură: cumpărare, montare/demontare, sigilare,
 • verificare, monitorizare activitate
 • Consumuri: citiri, paușal, estimări, abonamente, etc.
 • Echipamente mobile citire contoare
 • Facturare, Penalități: loturi, rute, individual
 • Încasări: numerar, card, virament, online
 • Încasări prin terți: bănci, poștă, PayPoint, PayZone, etc.
 • Disciplină contractuală, Litigii, Recuperare creanțe
 • Management Relație cu clienții – Call Center
 • Interoperabilitate client – companie: Portal online
 • Financiar, Logistică, HR&Payroll, Managementul Activelor, Managementul Proiectelor
 • Business Intelligence

Numărul foarte mare de clienți, cu puncte de consum răspândite pe arie geografică întinsă, diversitate mare de servicii furnizate și în condiții comerciale diferite, practici diverse pentru determinarea consumurilor de facturat, multitudinea posibilităților de încasare, volumul mare de date din istoric, precum și frecvența schimbărilor de structură organizatorică (procese de regionalizare) și a tarifelor reprezintă puncte de încercare pentru companiile de furnizoare de utilități.

Soluția pentru industria utilităților se adresează furnizorilor de: apă, electricitate, telefonie, internet, energie termică, salubritate, gaze etc. și asigură gestionarea dinamică a proceselor specifice, oferind control total şi acces în timp real la informaţii, pentru creşterea performanței şi eficienţei companiei. Dispune de instrumente de modelare și configurare prin care se pot implementa cele mai bune practici din domeniu. Gestionează întreg ciclul de viață al echipamentelor care se utilizează pentru măsurarea consumurilor, monitorizează operațiile care se efectuează (achiziții, montare, demontare, sigilare, etc), precum și urmărirea verificărilor metrologice.

EMSYS Utilities realizează gestiunea proceselor interne de business, începând de la client, cu emiterea automată a contractului și până la recuperarea eventualelor debite, reflectarea în tranzacții contabile și implicit în rapoarte manageriale, oferind instrumente de analiză a profitabilității și structurii costurilor. Integrat cu managementul financiar al organizației, realizează reflectarea fenomenelor pe dimensiuni de analiză pentru management: centre de profit, linii de business, obiecte de cost, etc.

Pentru automatizarea proceselor, serviciile împreună cu taxele aferente se gestionează grupate în pachete de servicii. Pachetele de servicii și tarifele acționează în perioada de valabilitate. Se utilizează servicii independente sau servicii care se determină în funcție de consumul altor servicii. În cadrul procesului de facturare, în cazul modificărilor de tarife, influența asupra serviciilor consumate se gestionează automat prin aplicație.

Serviciile consumate se măsoară cu: aparate de măsura, în sistem paușal sau abonament, în sistem estimat, pe baza consumurilor anterioare sau a unei cantități prestabilite, urmată de regularizări după o anumită perioadă de timp sau ca rezultat al unui algoritm de calcul, în funcție de anumiți parametri, ex: suprafața construită și neconstruită, coeficienți, consumul altui serviciu, servicii echivalente, în funcție de puterea instalată, etc.

Facturarea serviciilor consumate se poate realiza individual sau în loturi. Un lot realizează grupări după criterii diverse, după dispunere teritorială, ordonate pe rute, grupe de clienți și nivele de responsabilitate, organizare activitate. Sistemul asigură integritatea patrimonială a valorilor înregistrate pe fluxul de consumuri, facturare, distribuție a facturilor către client, încasare prin implementarea politicilor de management comercial al fiecărei organizații.

Implementarea soluției pentru industria utilităților asigură companiei adaptarea rapida la probleme curente și de perspectiva:

 • standardizarea, automatizarea și optimizarea proceselor operaționale și financiare,
 • eliminarea proceselor manuale și redundante, mari consumatoare de efort uman, și eliminarea erorilor sau diferențelor generate de transfer de documente și date între departamente
 • eficientizarea proceselor de facturare/încasare și limitarea pierderilor în livrarea serviciilor
 • integrarea cu alte sisteme: citiri automate contoare, externalizare servicii încasare
 • rezolvarea rapidă şi interactivă a cererilor consumatorilor, interfața ușoară între companie și client: call center, portal clienți (stare financiară, istoric consumuri, plăti online, alerte/notificări, transmitere facturi prin email, transmitere index auto-citit, etc)

Sistemul de raportare complex și performant sprijină procesul de management al companiei, măsoară performanța structurilor organizatorice, a liniilor de business, centrelor de profit, oferind informații pentru decizii corecte, oportune şi bine fundamentate în scopul eficientizării activității organizației.
Soluția noastră pentru industria utilităților rezolvă provocările complexe cu care se confruntă organizațiile din acest domeniu.

Sumar:

Tipuri de transport (Parcel Carrier, LTL, FTL, LCL, FCL, vrac), moduri de transport (rutier, feroviar, naval, intermodal…), ofertare, contractare, fleet management, planificare, mentenanta, interoperabilitate actori etc.

 • Procese dinamice cu retete variabile
 • Productie pe faze
 • Managementul lantului de distributie (SCM)
 • Trasabilitate loturi materii prime – produse finite
 • Puncte de lucru cu dispersie teritoriala mare
 • Procese cu termene scurte de livrare
 • Optimizare procese aprovizionare
 • Automatizare livrari magazine proprii
 • Shipping, vanzari prin agenti
 • Control pierderi tehnologice
 • Control perisabilitati
 • Managementul clientilor si furnizorilor
 • Multiple unitati de masura / articol
 • Atribute cuantificabile: concentratie, densitate, greutate si volum, etc.
 • Articole Substituibile
 • Diversitate si sortimente noi
 • Ambalare si etichetare multipla
 • Inventariere cu echipamante mobile, coduri de bare
 • Costuri efective, calculatie costuri la nivel de produs
 • Analize cost estimat / cost efectiv pe structuri

Companiile din domeniul producției alimentare se confruntă zilnic cu situații complexe, generate atât de reglementările în domeniu, de dinamica proceselor, cât și de realitățile business-ului de zi cu zi.
Riscurile inerente acestui tip de afacere trebuie gestionate cu atenție pentru a proteja marjele de profit sensibile.

Solutia EMSYS integreaza fluxurile de productie in ansamblul resurselor companiei oferind gestiunea completa a proceselor specifice industriei alimentare raportate la standardele obligatorii si cele mai bune practici. Sunt integrate toate procesele pornind de la achizitia materiei prime pana la reflectarea acesteia in costul produsului finit.

Prezinta un grad ridicat de configurabilitate, sintetizeaza informatiile in cursul procesului de productie, optimizeaza stocurile de materii prime, mentine istoricul configurarilor. Urmăreşte eficient comenzile pe parcursul fazelor de producţie – lansare (generare ordine de productie specifice fiecarui produs), predare, ambalare, depozitare, distributie.

Remodelarea proceselor se face fara oprirea activitatilor operationale, orice actualizare devine activa in fluxul de productie. Datele sunt incadrate automat pe noile structuri fara perturbarea activitatii.
Dispune de functionalitiati rapide pentru procesele specifice si cu termene scurte de livrare. Asigura gestiunea si urmarirea caracteristicilor specifice produselor fabricate.
De la recepție, materialele care participă în fluxul de producție, poartă detaliile de identificare ale lotului de proveniență al furnizorului si pot fi identificate in semifabricat sau produsul finit. Lotizarea produselor finite este gestionată automat de sistem.

Fluxul continuu de productie impune ca inventarierea sa aiba loc fara perturbarea proceselor de productie si pentru a raspunde acestei provocari EMSYS ofera posibilitatea inventarierii in timp real cu echipamente mobile a materialelor si produselor pe diverse categorii de interes pana la nivel de lot: gestiune, grupe de produse, subgrupe de articole, conturi de stoc, articol. Generarea documentelor de plus si de minus la inventar se face automat.

Sunt implementate instrumente de analiza pentru decizii de management rapide inclusiv what if privind productia, costurile in functie de indicatori specifici care sunt gestionati in nomenclatoare cu posibilitate de adaptare in momentul analizei: coeficienti de transformare a valorilor materialelor in costul de productie (concentratie, densitate, volum, greutate, randament, etc), pierderi tehnologice la nivel de faza de productie, rentabilitate colectare materie prima versus achizitii directe de la furnizori, formule dinamice de calcul pe proces, evidentiere exceptii, evolutia costului efectiv pe produs, cunoasterea in orice moment a comenzilor de la client pentru estimarea productiei (comenzile de azi pentru productia de maine), urmarirea abaterilor fata de normele stabilite, etc.

Controlul costurilor si analiza profitabilitatii pe fiecare faza / etapa a productiei, pe produs, linie de bussines, sectie, grupe / subgrupe de produse, partener se poate realiza in orice moment.

Sumar:

Activitate bazata pe managementul proiectelor, organizate pe teme, faze de cercetare, colective, ani de implementare, bugetare, angajare cheltuieli pe proiect, raportare integrare cu activitatile suport si management.

 • Standard ECTS – Bologna
 • Curricula Universitara
 • Studenti, Masteranzi, Doctoranzi, Alumni
 • Diplome, Foi matricole
 • RMU – Registrul Matricol Unic
 • Rezidentiate
 • Burse: banci, carduri, acordare burse
 • Proiecte aplicative si de cercetare, Microproductie
 • State de functii – activitate didactica
 • Evaluare personal
 • Taxe: debite, incasari
 • Multiple surse de finantare
 • Cantine, Cămine – Oglinda camin
 • Bugetare descentralizata / departament
 • Angajare cheltuieli individuale si globale
 • Executie bugetara, Raportari Bugetare
 • Financiar, Logistică, HR & Payroll

Complexitatea structurilor academice si formelor de invatamant, numarul mare de actori (profesori, studenti, absolventi, angajati), multiplele surse de finantare cu raportare distincta, controlul bugetelor pe departamente, integrarea proceselor academice cu cele financiare si de suport, multiplele proiecte de cercetare fundamentala si aplicativa, gestiunea interactiunii student-universitate (burse, taxe, camine, cantine, situatie scolara) sunt incercari pentru foarte multe aplicatii de management al activitatilor din universitati.

Pe langa activitatile academice, universitatile pot desfasura si alte activitati economice ce trebuie gestionate conform regulilor societatilor comerciale. EMSYS este o solutie care trateaza unitar activitatile desfasurate in universitati, oferind in acelasi timp si o perspectiva individualizata si detaliata asupra acestora.

Sistemul complex al bugetelor organizatiei se construieste din totalitatea fondurilor bugetate. Alocarea se realizeaza la nivel departamental (facultăţi, departamente, centre de cercetare, proiecte de cercetare), diferentiat pe fiecare linie de buget, in stransa concordanta cu Planul de Achizitii aprobat. Angajarea cheltuielilor se face in functie de planul de achizitii si de disponibilitatea in buget. Bugetele se rectifica periodic, conform cu sursele de finantare si cerintele organizatiei, pastrandu-se trasabilitatea de la bugetul initial aprobat.

Activitatea academica se conduce dupa standardele ECTS – Bologna (European Credit Transfer and Accumulation System), rezultatele scolare fiind masurate astfel intr-un mod comun european, in perspectiva mobilitatii programelor de studii. Nivele de invatamant (licenta, masterat, doctorat, rezidentiat) se regasesc in activitatea academica in functie de specificul fiecarei universitati. Este necesara intocmirea de planuri de invatamant pentru a obtine un curriculum detaliat pe discipline, seminarii, lucrari practice, cu numar de credite specifice. Cataloagele electronice pentru tipuri complexe de examinari / reexaminari sunt o necesitate pentru imbunatatirea fluxurilor operationale.

O provocare importanta este si gestionarea activitatilor suport student: cazare, cantine, burse, transport, alte ajutoare sociale.

Interactiunea financiara student-universitate se desfasoara in mai multe planuri, fiind necesara corelarea informatiilor si proceselor din activitatea universitara cu: taxele de scolarizare si reexaminare, cazarea, bursele acordate, platile studentilor, platile catre studenti.

Atat profesorii, cat si studentii, sunt angrenati in proiecte aplicative sau de cercetare, cu multiple surse de finantare. Managementul acestor proiecte reclama utilizarea eficienta a surselor de finantare, urmarirea executiei proiectelor respectand toate criteriile PMI si PMT. Utilizarea fondurilor alocate proiectelor se raporteaza periodic: pontaj, progres, cumparari, consumuri.

Toate procesele de invatamant si suport student sunt integrate nativ cu cele din: Logistica, Financiar, HR&Payroll, Managementul Activelor si Managementul Investitiilor, asigurand o solutie completa pentru organizatiile din mediul universitar.

 • Structuri si formațiuni geologice
 • Straturi geologice, zăcăminte, sisteme de extracție, etc.
 • Sucursale, schele, parcuri, sonde
 • Extracție țiței și/sau gaze naturale
 • Procese de prelucrare specifică produs
 • Activități auxiliare: probe, reparații, foraj, activități mecanice, transport, distribuție, etc
 • Managementul intervențiilor
 • Managementul costurilor
 • Cost unitar țiței, gaze, produse asociate
 • Alocare dinamică costuri indirecte/produs
 • Eficiența zăcămintelor
 • Profitabilitate nivel produs / sondă
 • Managementul Activelor, Investițiilor
 • Managementul stocurilor de siguranță
 • Financiar, Logistics, HR& Payroll

Gradul de epuizare al zăcămintelor, fragmentarea câmpurilor petrolifere, productivitatea mică pe sondă datorată diminuării și dispersiei zăcămintelor, calitatea țițeiului și gazelor naturale ce necesită tratări suplimentare, costurile mari de finanțare a proiectelor de investiții, dificultățile de ordin logistic sunt provocări actuale majore în industria extractivă.

Confruntările cu fluctuațiile zilnice ale prețurilor produselor petroliere în condițiile unei concurențe globale, determină necesitatea unei organizări riguroase a structurilor de analiză a profitabilțătii produselor, serviciilor, activităților, departamentelor organizației.

Un management performant al costurilor poate susține companiile din aceasta industrie în determinarea costului unitar pentru țiței, gaze naturale și produse asociate (etan, etilenă, gazolină, GPL, etc) pe structuri organizatorice, zăcăminte, formațiuni geologice, activități de extracție (țiței, gaze naturale, obținere alte produse în fazele procesului de producție), sisteme de extracție (terestru si marin, gazlift, injecție, pompaj, etc), parc de sonde, schelă, sondă.

Prin controlul în timp real al tuturor proceselor, de la programarea producției, managementul achizițiilor și al colaborărilor cu furnizorii de servicii, inregistrarea costurilor pe faze de producție, managementul activelor și intervențiilor, până la livrarea producției și determinarea costurilor efective totale, este asigurat accesul managerilor la jurnale de bord și analize critice de business ca suport în procesul decizional.

Multitudinea de activități – extracție, injecție, măsuratori piezometrice, comprimare, uscare, dezbenzinare, deetanizare, purificare, lichefiere, probe producție, control nisip, reparații capitale sonde, foraj terestru sau pe platforme marine, activităti mecanice, energetice, transport, distribuție, etc – determină folosirea simultană a mai multor metode pentru calculația costurilor totale și pe unitatea de produs (țiței, gaze, produse asociate): metoda costului complet, metoda costurilor ABC (Activity Based Cost), metoda indicilor de echivalență, metoda globală, pe faze, pe comenzi.

Procesele operaționale din Industria de Extracție sunt integrate cu cele din Logistică, Financiar, HR & Payroll, Managementul Activelor, Managementul Investițiilor și Managementul proiectelor furnizand o soluție completă, care incurajează performanța pe intregul lanț valoric al organizației.

Sumar:

Dedicat activitatilor hoteliere, restaurantelor si barurilor integrate intr-un sistem unitar cu procesele de suport si management specifice. Functionalitati adaptate actorilor (receptioneri, ospatari, bucatari etc) cu utilizare usoara si intuitiva.

Sumar:

Managementul lanțului de distribuție SCM (Supply Chain Management), standardul MRP II (Manufacturing Resource Planning) pentru producție discreta, productie de proces bazata pe sisteme de active, procese suport si management.

 • Structuri complexe / ordonator credite
 • Bugetare descentralizată / departament
 • Multiple surse de finanțare
 • Splitare, comasare buget/structuri
 • Managementul fondurilor
 • Proiecte fonduri structurale
 • Bugetare, Angajare, Contractare, Ordonanțare, Plăți
 • Disponibilități, Lichidități / surse de finanțare
 • Execuție bugetară, Raportări Bugetare
 • Sume / indemnizații forfetare
 • Intocmire automată ordine de plată
 • Integrări: bănci, sisteme plăți, instituții / autorități ale statului
 • Integritate patrimonială
 • Financiar, Logistics, HR & Payroll, Managementul investițiilor, Managementul proiectelor

Specificitatea sectorului public rezidă în faptul că este cel mai mare producător și consumator de date, instituțiile publice, indiferent de dimensiunea și complexitatea lor, operează cu un număr mare de proiecte, surse de finanțare, structuri organizaționale eterogene (servicii publice, unități de învățământ, sănătate, instituții cultural-artistice, sectoare productive și de servicii etc) în condițiile unor restricții impuse de legislație, mediul de afaceri, relațiile cu cetățenii sau de insuficiența fondurilor disponibile.

Planificarea, finanțarea, bugetarea și execuția bugetară reprezintă componentele de baza ale soluției pentru sectorul public, componente care condiționează și coordonează fluxurile informaționale ale tuturor domeniilor, asigurând un management financiar performant și un control riguros al destinației fondurilor alocate.

Procesul de bugetare are un caracter dinamic în timp, pornește de la bugetarea activităților, proiectelor, obiectivelor cu alocarea fondurilor pe structuri organizatorice și pe destinații de cheltuieli. Corelarea bugetului cu programul achizițiilor publice și programele de investiții, coordonarea permanentă a bugetelor de venituri cu bugetele de cheltuieli permit integrarea bugetelor organizației într-un sistem unic. Acesta determină creșterea responsabilității în managementul fondurilor alocate pe activități și asigură un control riguros al bugetelor.

Procesele operaționale, cereri/solicitări de resurse materiale, financiare, contractare, recepții, facturi furnizor, plăți, producție, vânzări, încasări etc., sunt acompaniate în permanență de etapele procesului de execuție bugetară: finanțare, angajare, lichidare cheltuieli, ordonanțare de plată, plată. Instrumentele folosite în procesul de bugetare și control, fonduri, structuri organizatorice, surse de finanțare, articole bugetare, sunt precizate explicit în anumite etape ale procesului sau poziționate implicit prin modelările și configurările realizate în sistem.

Multiplele proiecte desfăsurate în sectorul public sunt urmărite în scopul respectarii termenelor și incadrării în bugetul fiecarei resurse (materiale, umane, servicii, transporturi și utilaje).

 • Definire de produse și servicii pe grupe, subgrupe și linii de business
 • Gestiune pe coduri produse client
 • Coduri de bare
 • Înregistrare cerințe clienți
 • Bonitate clienți
 • Comenzi cu programare livrări
 • Vânzarea în mai multe unități de măsură
 • Previzionare stocuri (ATP)
 • Livrări de produse și servicii
 • Rute de livrare
 • Model dinamic avizare livrări
 • Centralizatoare transport
 • Însoțire și facturare marfă
 • Gestiune marfă în custodie clienți
 • Gestiune ambalaje și materiale promoționale
 • Discounturi comerciale și financiare
 • Avansuri și decontări avans
 • Promoții (politici comerciale)
 • Analiza pe organizații, canale de distribuție, divizii, proiecte
 • Agenți, target pe structuri de vânzare
 • Gestiune retururi
 • Integrare SCM
 • Gestiune stocuri
 • Shipping
 • Integrare EDI
 • Automatizarea forței de vânzări
 • Financiar
 • Business Intelligence

Industria complexă a vânzărilor și distribuției presupune o serie de provocări: corelarea cererii cu ofertă, acces rapid la situația stocurilor și a clienților, fluxuri rapide și eficiente de documente, folosirea mai multor produse software ineficiente și neintegrate care duc la redundanța datelor și care necesită intervenția umană pentru corelarea informațiilor cu potențial ridicat de erori, răspândirea în teritoriu, reducerea cheltuielilor cu menținerea stocurilor.

Soluția EMSYS adresează provocările specifice industriei prin integrarea fluxurilor de vânzări și distribuție în ansamblul resurselor organizației și oferirea celor mai bune practici pentru gestionarea fluxului de la cerere sau comanda de vânzare până la livrarea produselor, facturare și colectarea plăților.

Prin integrarea dintre modulele EMSYS Financial, EMSYS Logistics, EMSYS HR&Payroll, EMSYS Business Intelligente, EMSYS EPM, EMSYS EAM sistemul elimină redundanța datelor și potențialul de apariție a erorilor la trecerea dintr-un sistem în altul reușind astfel să ofere informațiile necesare la nivel de management pentru a putea lua decizii strategice în vederea corelării dintre cerere și ofertă.

Este posibilă configurarea fluxului de vânzare / distribuție astfel încât acesta să modeleze realitatea din cadrul organizației, cât și dezvoltarea și reorganizarea ulterioară a acesteia, prin: business-unit-uri, organizații de vânzări, canale de distribuție, agenți, etc.

Prin modelările și configurările realizate în sistem, procesele operaționale sunt reprezentate automat în componenta financiar – contabilă, datele financiare pentru clienți și furnizori sunt disponibile în orice moment.