CONSTRUCȚII
Sumar:
 • Concepte şi principii PMT, standarde PMI
 • Portofolii de proiecte
 • Proiecte, WBS, Operaţii, Resurse
 • Reţea, Drum critic, Gantt
 • Tehnologii standardizate, Articole de deviz
 • Managementul schimbărilor
 • Bugetare, Cost Accounting
 • P&L/portofoliu, proiect, contract, poziţie contract
 • Lansări parţiale/totale task-uri
 • Angajare cheltuieli conform buget
 • Subcontractări, divizări operații și resurse
 • Execution tracking: plan, budget, timesheet, progress
 • Planificare cerinţe de capacitate (CRP)
 • Integrare cu SCM, aplicare MRP II
 • Logistică, Financiar, HR & Payroll
 • Managementul Activelor, Investiţiilor

The variety of construction objectives, innovative technologies, and materials, territorial dispersion, decreasing global resources, and increasing competition are major challenges in the Construction Industry. Methodical, efficient, and responsible management of construction projects ensures that construction projects meet deadlines, quality, and budgets in order to maximise customer satisfaction.

For the multitude of projects running concurrently, the EMSYS solution provides both portfolio and project group organisation and centralised management of works, deadlines, internal resources, and subcontracting.

Maximizarea performanței financiare eprezintă o provocare majoră pentru management. EMSYS oferă suport prin evidențierea și analiza P&L pe fiecare contract și poziţie din contract (poziţiile din contracte pot fi urmărite comparativ cu părțile corespunzătoare din proiect – stadii fizice).

Pentru optimizarea execuției proiectelor se reutilizează tehnologii standardizate pe unitate de produs/lucrare şi experienţa proiectelor anterioare, acumulate în articole de deviz şi cataloage de lucrări.

Project management is carried out by authorised managers through initiation, approval, completion, and closure actions. Depending on the financial, technical, and collaboration conditions, tasks are launched partially or in full in order to make efficient use of capacities and resources.

Cantități de operațiuni și resurse (repere, servicii, echipament, transport) sunt lansate conform bugetului și se pot urmări în toate fazele, după caz: achiziții (cerute, avizate, aprobate, comandate, recepționate) și consumuri (prin ce documente au fost puse în operă), raportându-se eventualele depășiri/abateri.

Schimbări ce apar în execuția proiectelor (suplimentări/renunțări de task-uri, substituiri de resurse, divizări de operații, subcontractări, termene) sunt versionabile, cu asigurarea trasabilităţii.

Project execution is tracked through weekly planning of project operations, daily reporting of the time sheets of each human resource (individual, team), and progress of work. The efficiency of the use of human resources and the performance of each one result from the parallel costs in the work category – costs in the resource category.

Construction Industry operational processes are natively integrated with those of Logistics, Finance, HR & Payroll, Asset Management, and Investment Management, providing a complete solution that encourages performance across the organisation’s entire value chain.