EMSYS – Core Utilities

EMSYS Utilities este o soluție destinată managementului companiilor furnizoare de utilități (apă, energie termică, energie electrică, servicii publice, gaze, telefonie, cablu, internet, etc) care permite gestiunea tuturor proceselor interne de business în avantajul creșterii calității serviciilor și a îmbunătățirii relațiilor cu clienții, într-un mediu economic deosebit de dinamic.

Este un sistem flexibil și configurabil care permite organizațiilor să se extindă foarte ușor, oferind instrumente pentru determinarea profitabilității pe centre operaționale și a structurii costului unitar al serviciilor. Dispune de instrumente de modelare și configurare prin care se pot implementa cele mai bune practici din domeniu.

EMSYS Utilities realizează gestiunea proceselor interne de business, începând de la client, emiterea automată a contractului și până la recuperarea eventualelor debite, reflectarea în tranzacții contabile și implicit în rapoarte manageriale. Integrat cu managementul financiar al organizației, realizează reflectarea fenemenelor pe dimensiuni de analiză pentru management: centre profit, linii de business, obiecte de cost, grupe clienți, regiuni, localități, etc.

Oferă posibilități de integrare cu alte sisteme asigurând astfel companiilor posibilitatea adoptării unor metode de lucru cu productivitate și eficiență crescută: echipamente citire la distanță, încasări online, încasări prin bănci și alți procesatori, etc.

Relația cu clienții este susținută prin noi oportunități de comunicare și interacțiune cu compania (call center, portal online, transmitere alerte/notificări prin email/sms, transmitere facturi prin email, etc).

EMSYS Utilities automatizează activitățile curente ale companiei și permite controlul proceselor:

 • Definiții, Instrumente Modelare și Configurare
 • Management Clienți, Contracte, Puncte de consum
 • Management Servicii, Pachete servicii, Tarife
 • Gestiune Echipamente de masură
 • Management Consumuri
 • Management Facturare
 • Management încasări
 • Management Penalități întarziere la plată
 • Management Recuperare debite și respectare Disciplină contractuală
 • Management Relații cu clienții (Call center și Portal online)
 • Rapoarte tehnice, operaționale și contabile
 • Business Intelligence