FOOD PRODUCTION
Sumar:
 • Procese dinamice cu retete variabile
 • Productie pe faze
 • Managementul lantului de distributie (SCM)
 • Trasabilitate loturi materii prime – produse finite
 • Puncte de lucru cu dispersie teritoriala mare
 • Procese cu termene scurte de livrare
 • Optimizare procese aprovizionare
 • Automatizare livrari magazine proprii
 • Shipping, vanzari prin agenti
 • Control pierderi tehnologice
 • Control perisabilitati
 • Managementul clientilor si furnizorilor
 • Multiple unitati de masura / articol
 • Atribute cuantificabile: concentratie, densitate, greutate si volum, etc.
 • Articole Substituibile
 • Diversitate si sortimente noi
 • Multiple packaging and labelling
 • Inventariere cu echipamante mobile, coduri de bare
 • Costuri efective, calculatie costuri la nivel de produs
 • Analize cost estimat / cost efectiv pe structuri

Companiile din domeniul producției alimentare se confruntă zilnic cu situații complexe, generate atât de reglementările în domeniu, de dinamica proceselor, cât și de realitățile business-ului de zi cu zi.

Riscurile inerente acestui tip de afacere trebuie gestionate cu atenție pentru a proteja marjele de profit sensibile.

Soluția EMSYS integrează fluxurile de producție în ansamblul resurselor companiei oferind gestiunea completa a proceselor specifice industriei alimentare raportate la standardele obligatorii și cele mai bune practici. Sunt integrate toate procesele pornind de la achiziția materiei prime pana la reflectarea acesteia în costul produsului finit.

Prezinta un grad ridicat de configurabilitate, sintetizeaza informatiile in cursul procesului de productie, optimizeaza stocurile de materii prime, mentine istoricul configurarilor. Urmăreşte eficient comenzile pe parcursul fazelor de producţie – lansare (generare ordine de productie specifice fiecarui produs), predare, ambalare, depozitare, distributie.

Remodelarea proceselor se face fara oprirea activitatilor operationale, orice actualizare devine activa in fluxul de productie. Datele sunt incadrate automat pe noile structuri fara perturbarea activitatii.

Dispune de functionalitiati rapide pentru procesele specifice si cu termene scurte de livrare. Asigura gestiunea si urmarirea caracteristicilor specifice produselor fabricate.

De la recepție, materialele care participă în fluxul de producție, poartă detaliile de identificare ale lotului de proveniență al furnizorului si pot fi identificate in semifabricat sau produsul finit. Lotizarea produselor finite este gestionată automat de sistem.

Fluxul continuu de productie impune ca inventarierea sa aiba loc fara perturbarea proceselor de productie si pentru a raspunde acestei provocari EMSYS ofera posibilitatea inventarierii in timp real cu echipamente mobile a materialelor si produselor pe diverse categorii de interes pana la nivel de lot: gestiune, grupe de produse, subgrupe de articole, conturi de stoc, articol. Generarea documentelor de plus si de minus la inventar se face automat.

Sunt implementate instrumente de analiza pentru decizii de management rapide inclusiv what if privind productia, costurile in functie de indicatori specifici care sunt gestionati in nomenclatoare cu posibilitate de adaptare in momentul analizei: coeficienti de transformare a valorilor materialelor in costul de productie (concentratie, densitate, volum, greutate, randament, etc), pierderi tehnologice la nivel de faza de productie, rentabilitate colectare materie prima versus achizitii directe de la furnizori, formule dinamice de calcul pe proces, evidentiere exceptii, evolutia costului efectiv pe produs, cunoasterea in orice moment a comenzilor de la client pentru estimarea productiei (comenzile de azi pentru productia de maine), urmarirea abaterilor fata de normele stabilite, etc.

Controlul costurilor și analiza profitabilității pe fiecare faza / etapa a producției, pe produs, linie de business, secție, grupe / subgrupe de produse, partener se poate realiza în orice moment.