Construcții

b3lineicon|b3icon-excavator||Excavator

Provocări

Varietatea obiectivelor de construcție, tehnologiile și materialele inovatoare, dispersia teritorială, diminuarea resurselor globale, creșterea concurenței reprezintă provocări majore în industria construcțiilor. Gestionarea metodică, eficientă și responsabilă a proiectelor de construcții asigură respectarea termenelor, a calității și a bugetului pentru a maximiza satisfacția clienților.

Pentru multitudinea de proiecte care se derulează simultan, soluția EMSYS oferă atât organizarea portofoliului și a grupurilor de proiecte, cât și gestionarea centralizată a lucrărilor, a termenelor, a resurselor interne și a subcontractării.

Maximizarea performanței financiare reprezintă o provocare majoră pentru management. EMSYS oferă sprijin prin evidențierea și analizarea P&L pentru fiecare contract și element de contract (elementele contractului pot fi urmărite în raport cu părțile corespunzătoare ale proiectului - etapele fizice).

b3lineicon|b3icon-bulb-gear||Bulb Gear

Funcționalități propuse

 • Concepte și principii PMT, standarde PMI
 • Portofolii de proiecte
 • Proiecte, WBS, operațiuni, resurse
 • Rețea, drum critic, Gantt
 • Tehnologii standardizate, elemente de ofertă
 • Preluare proiecte din devize
 • Managementul schimbării
 • Bugetare, contabilitatea costurilor
 • P&L/portofoliu, proiect, contract, poziție contractuală
 • Lansări de sarcini parțiale/integrale
 • Angajarea cheltuielilor în conformitate cu bugetul
 • Subcontractarea, divizarea operațiunilor și a resurselor
 • Urmărirea execuției: plan, buget, calendar, progres
 • Planificarea cerințelor de capacitate (CRP)
 • Integrare cu SCM, aplicația MRP II
 • Logistică, finanțe, resurse umane și salarizare
 • Gestionarea activelor și investițiilor
b3lineicon|b3icon-lifebuoy||Lifebuoy

Cu ce putem ajuta

Pentru a optimiza execuția proiectelor, se reutilizează tehnologiile standardizate pentru fiecare produs/unitate de lucru și experiența acumulată în proiecte anterioare, acumulată în articole de estimare și cataloage de lucrări.

Proiectele pot fi importate dintr-o varietate de aplicații de devize.

Managementul proiectelor se realizează de către manageri autorizați, prin acțiuni de inițiere, aprobare, finalizare, închidere. În funcție de condițiile financiare, tehnice și de colaborare, sarcinile sunt lansate parțial sau integral pentru a utiliza eficient capacitățile și resursele.

Cantitățile de operațiuni și de resurse (articole, servicii, utilaje, transporturi) sunt deblocate în funcție de buget și pot fi urmărite în toate fazele, după caz: achiziții (solicitate, avizate, aprobate, comandate, primite) și consumuri (prin ce documente au fost puse în funcțiune), raportând eventualele depășiri.

Modificările care apar în timpul execuției proiectelor (adăugări/anulări de sarcini, substituiri de resurse, divizarea operațiunilor, subcontractare, termene limită) sunt versificabile, iar trasabilitatea este asigurată.

Execuția proiectului este monitorizată prin planificarea săptămânală a operațiunilor proiectului, raportarea zilnică a foilor de pontaj ale fiecărei resurse umane (individual, grup) și a progresului lucrărilor. Eficiența utilizării resurselor umane și performanța fiecăruia rezultă din paralelul costuri din categoria de muncă - costuri din categoria de resurse.

Procesele operaționale din industria construcțiilor sunt integrate în mod nativ cu logistica, financiar, resursele umane și salarizarea, gestionarea activelor și gestionarea investițiilor, oferind o soluție completă care încurajează performanța pe întregul lanț valoric al organizației.

ro_RORO