EMSYS – HR & Payroll

b3lineicon|b3icon-hot-air-baloon||Hot Air Baloon

Viziune

Conceput pentru a maximiza randamentul investițiilor în resurse umane. Eficiența și performanța unei companii sunt influențate de calitatea resurselor sale umane. EMSYS HR pornește de la premisa că resursele umane sunt cea mai eficientă componentă în lupta pentru îmbunătățirea performanței unei companii.

Este absolut normal să privim costurile cu resursele umane ca pe o investiție. Și, ca orice investiție, trebuie să ducă la cel mai mare randament posibil. Un sistem de gestionare a resurselor umane oferă ceea ce este mai bun în materie de reducere a costurilor, de economisire a timpului și de automatizare a proceselor din cadrul departamentului de resurse umane. Dar, privit ca o investiție, un astfel de sistem poate oferi mult mai mult.

Prin intermediul portalurilor de autoservire, formare, dezvoltare, evaluare și compensare, EMSYS HR oferă modul ideal de a vă menține angajații angajați și fericiți. De asemenea, oferă instrumentele necesare pentru ca nivelurile superioare de management să urmărească, să analizeze și să decidă îmbunătățirea performanței.

b3lineicon|b3icon-user-network||User Network

Administrarea personalului

Oferă instrumente pentru definirea structurilor organizatorice, gestionarea datelor din dosarul de personal referitoare la identificare, locul de muncă, domiciliu, carte de muncă, contracte de muncă, vechime, pregătire profesională, stare civilă, familie, studii, statut militar, perioade nelucrate.

Modelul de salarizare aplicat angajatului este descris printr-o serie de caracteristici care sunt necesare și suficiente pentru a încadra și identifica persoana.

Istoricul angajatului este dat de toate evenimentele care au avut loc de la angajare până la încetarea contractului.

b3lineicon|b3icon-users-group||Users Group

Școlarizare și formare

Implementează funcționalități de gestiune și colectare a studiilor, specializărilor, ciclurilor de formare profesională și individuală, metodelor de formare, obiectivelor, funcțiilor și etapelor de formare.

Implementează funcționalități de gestiune și colectare a studiilor, specializărilor, ciclurilor de formare profesională și individuală, metodelor de formare, obiectivelor, funcțiilor și etapelor de formare.

b3lineicon|b3icon-wallet||Wallet

Impozite și taxe

Generarea automată a declarațiilor lunare și a declarațiilor rectificative în format electronic privind obligația de plată a contribuțiilor legale ale societății și ale angajaților săi, inclusiv generarea registrului general al angajaților.

b3lineicon|b3icon-target||Target

Managementul timpului

Oferă multiple posibilități de pontaj: autocontrol, foaie de pontaj colectivă, prin intermediul sistemelor de control al accesului. Sistemul asigură securitatea accesului la datele de pontaj între pontajori prin definirea regulilor de acces și de manipulare a datelor.

b3lineicon|b3icon-credit-card||Credit Card

Salarizare

Oferă un control complet asupra regulilor de procesare și de calcul utilizate în salarizare. Utilizatorii autorizați au posibilitatea de a modela formulele și algoritmii de calcul.

Oferă acces la informațiile privind salarizarea pentru a urmări și monitoriza costurile forței de muncă. Estimează și urmărește cheltuielile și plățile de salarizare până la nivel de angajat.

b3lineicon|b3icon-bar-chart||Bar Chart

Evaluarea performanțelor

Realizează managementul competențelor și aptitudinilor, sesiuni de evaluare a personalului, întocmirea dosarelor de post, rapoarte de promovare a personalului, urmărirea carierei.

b3lineicon|b3icon-atom||Atom

Integrarea altor sisteme

Generarea automată a notei contabile de salarizare și a ordinelor de plată referitoare la plățile salariale către stat, bănci sau terți și transferul către contabilitatea financiară și de costuri a elementelor rezultate din calculul salariilor și a impozitelor asociate acestor elemente.

Acesta dispune de o serie de instrumente de modelare a formatului de export pentru bănci. Modelul de date flexibil permite integrarea rapidă cu alte sisteme informatice.

ro_RORO