Producție Alimentară

b3lineicon|b3icon-burger||Burger

Provocări

Companiile din sectorul producției de alimente se confruntă zilnic cu situații complexe, generate atât de reglementările din domeniu, cât și de dinamica proceselor și de realitățile activității de zi cu zi.

Riscurile inerente acestui tip de activitate trebuie să fie gestionate cu atenție pentru a proteja marjele de profit sensibile.

Datorită caracterului discret al producției alimentare, aceasta trebuie să îndeplinească o serie de cerințe specifice, dintre care, principala este trasabilitatea materiei prime până la produs și client. De asemenea, urmărirea loturilor de materii prime și produse finite, diversitatea ambalării produsului finit, urmărirea concentrațiilor și a densităților etc. au o importanță deosebită.

Integrarea proceselor de producție, distribuție, transport, retail constituie o necesitate critică pentru producătorii de produse alimentare, atât prin prisma optimizării proceselor cât și din perspectiva prevenirii pierderilor, inclusiv cele rezultate din sustrageri.

b3lineicon|b3icon-bulb-gear||Bulb Gear

Funcționalități propuse

 • Procese dinamice cu rețete variabile
 • Producție în etape
 • Managementul lanțului de aprovizionare (SCM)
 • Trasabilitatea loturilor de materii prime - produse finite
 • Locuri de muncă cu dispersie teritorială mare
 • Procese cu termene de livrare scurte
 • Optimizarea proceselor de aprovizionare
 • Automatizarea livrărilor către magazinele proprii
 • Expediere, vânzări prin agenți
 • Controlul pierderilor tehnologice
 • Controlul perisabilității
 • Managementul clienților și furnizorilor
 • Unități multiple de măsură/articol
 • Atribute cuantificabile: concentrație, densitate, greutate și volum etc.
 • Articole înlocuibile
 • Diversitate și noi sortimente
 • Ambalare și etichetare multiplă
 • Inventariere cu echipamente mobile, coduri de bare
 • Costuri reale, calculația costurilor la nivel de produs
 • Analiza costului estimat / cost real pe structură
b3lineicon|b3icon-lifebuoy||Lifebuoy

Cu ce putem ajuta

Soluția EMSYS integrează fluxurile de producție în resursele generale ale companiei, oferind un management complet al proceselor specifice industriei alimentare în conformitate cu standardele obligatorii și cele mai bune practici. Toate procesele sunt integrate de la achiziția de materii prime până la reflectarea acestora în costul produsului finit.

Are un grad ridicat de configurabilitate, sintetizează informațiile în timpul procesului de producție, optimizează stocurile de materii prime, păstrează istoricul configurației. Urmărește eficient comenzile de-a lungul etapelor de producție - lansare (generarea de comenzi de producție specifice produsului), livrare, ambalare, depozitare, distribuție.

Instrumentele de analiză sunt implementate pentru decizii rapide de management, inclusiv "ce se întâmplă dacă" în producție, costuri în funcție de indicatori specifici care sunt gestionați în nomenclatoare cu posibilitatea de adaptare în momentul analizei: coeficienți de transformare a valorilor materialelor în costuri de producție (concentrație, densitate, volum, greutate, randament etc.). ), pierderi tehnologice la nivelul fazelor de producție, rentabilitatea colectării materiei prime față de achizițiile directe de la furnizori, formule de calcul dinamice pe procese, evidențierea excepțiilor, evoluția costului efectiv pe produs, cunoașterea în orice moment a comenzilor clienților pentru estimarea producției (comenzile de azi pentru producția de mâine), urmărirea abaterilor de la normele stabilite etc.
Are o funcționalitate rapidă pentru procese specifice și termene de livrare scurte. Asigură gestionarea și urmărirea caracteristicilor specifice ale produselor fabricate.

La recepție, materialele care participă la fluxul de producție poartă detaliile de identificare a lotului furnizorului și pot fi identificate în produsul semifabricat sau finit. Sortarea pe loturi a produselor finite este gestionată automat de sistem.

Fluxul continuu de producție necesită ca inventarierea să aibă loc fără a întrerupe procesele de producție și pentru a răspunde acestei provocări EMSYS oferă posibilitatea inventarierii în timp real cu echipamente mobile a materialelor și produselor pe diferite categorii de interes până la nivel de lot: management, grupuri de produse, subgrupuri de articole, conturi de stoc, articol. Generarea documentelor de inventariere în plus și în minus este automată.

Instrumentele de analiză sunt implementate pentru decizii rapide de management, inclusiv "ce se întâmplă dacă" în producție, costuri în funcție de indicatori specifici care sunt gestionați în nomenclatoare cu posibilitatea de adaptare în momentul analizei: coeficienți de transformare a valorilor materialelor în costuri de producție (concentrație, densitate, volum, greutate, randament etc.). ), pierderi tehnologice la nivelul fazelor de producție, rentabilitatea colectării materiei prime față de achizițiile directe de la furnizori, formule de calcul dinamice pe procese, evidențierea excepțiilor, evoluția costului efectiv pe produs, cunoașterea în orice moment a comenzilor clienților pentru estimarea producției (comenzile de azi pentru producția de mâine), urmărirea abaterilor de la normele stabilite etc.

Controlul costurilor și analiza profitabilității pe fiecare fază/etapă de producție, pe produs, linie de afaceri, secțiune, grupuri/subgrupuri de produse, partener pot fi efectuate în orice moment.

ro_RORO