Cercetare

b3lineicon|b3icon-microscope||Microscope

Provocări

Activitatea de cercetare se desfășoară atât în Instituții de Cercetare specializate cât și în alte organizații cu activități multiple de exemplu universitățile unde un profesor universitar pe lângă funcția de bază poate participa în diverse proiecte de cercetare.

O altă provocare este aceea că remunerația este diferită de la un proiect la altul și diferită de cea din funcția de bază. Au loc plăți parțiale pe proiecte urmând ca la sfârșitul unei luni să se facă regularizarea taxelor și contribuțiilor datorate statului.

De asemenea activitatea de cercetare vine cu o serie de reguli și constrângeri ce trebuie respectate:

 • impozit pe venit zero pe anumite proiecte
 • număr limitat de ore cercetare raportate pe săptămâna/lună
 • formate diferite de raportare bugete pe proiecte/portofolii
 • bugetul unui proiect este parte integrantă în bugetul organizației
 • trebuie să respecte toate procesele organizației
 • încadrarea cu strictețe în prevederile bugetului
 • bugetul proiectului poate fi stabilit valoric pe activități urmând a fi detaliat ulterior pe articole, servicii, ore cercetare etc.
b3lineicon|b3icon-bulb-gear||Bulb Gear

Funcționalități propuse

 • Se bazează pe Managementul Proiectelor
 • Internaționale, Naționale, Transnaționale, Structurale
 • Portofolii, Competiții, Programe, Tipuri , Subsidiare
 • WBS: Etape, Activități, Sub-activități
 • Bugete: Multianuale, Anuale, Trimestriale, Lunare
 • Personalizare Structură Deviz/Proiect
 • Cheltuieli bugetate: Salarii, Echipamente, Materiale, Servicii, Deplasări, Indirecte
 • Echipă: Roluri, Bugete, Pontaje Zilnice, Salarii, Plăți
 • Referate, Achiziții, Recepții, Plăți, Evidență Furnizori
 • Buget vs Cheltuieli vs Plăți: portofolii, WBS
 • Contabilitate descentralizată/proiect
b3lineicon|b3icon-lifebuoy||Lifebuoy

Cu ce putem ajuta

Multitudinea tipurilor de proiecte, sursele de finanțare pe un proiect, definirea dinamică a proiectelor de cercetare pornind de la bugete valorice în cea mai mare parte, urmărirea bugetelor de cercetare versus angajări de cheltuieli și plăti cât și urmărirea bugetelor față de costuri, constrângerile surselor de finanțare cât și a dispozițiilor legale, integrarea activităților de cercetare cu procesele generale ale organizațiilor etc., pot fi gestionate eficient și riguros cu sistemul EMSYS.

Componenta pentru Managementului proiectelor a fost dezvoltată cu funcționalități specifice activității de cercetare.

Execuția bugetului unui proiect este reflectată automat în bugetul organizației. Putem stabili structuri de buget specifice fiecărui proiect dar reflectarea în bugetul organizației se va face după o alta structură.

Pentru anumite proiecte sunt cerințe din partea finanțatorilor pentru organizarea contabilității descentralizate la nivel de proiect. Putem aplica toate tipurile de rapoarte ale organizației pentru fiecare proiect.

Raportările realizărilor resurselor umane folosite în cercetare se poate face în limita bugetelor, zilnic de către fiecare Project Manager. Fiecare manager poate monitoriza și aproba schimbările în proiect. Se asigură responsabilitatea și confidențialitatea pe portofolii și proiecte.

ro_RORO