Utilități

b3lineicon|b3icon-plug||Plug

Provocări

Numărul foarte mare de clienți, cu puncte de consum răspândite pe o arie geografică extinsă, marea diversitate a serviciilor furnizate și în condiții comerciale diferite, practicile diferite de determinare a consumului care urmează să fie facturat, multitudinea de posibilități de facturare, volumul mare de date istorice, precum și frecvența schimbărilor în structura organizatorică (procese de regionalizare) și în tarife sunt tot atâtea puncte de încercare pentru companiile de utilități.

Soluția pentru industria de utilități se adresează furnizorilor de: apă, electricitate, telefonie, internet, încălzire, salubritate, gaze etc. și asigură gestionarea dinamică a proceselor specifice, oferind control total și acces în timp real la informații pentru a crește performanța și eficiența companiei. Dispune de instrumente de modelare și configurare pentru implementarea celor mai bune practici din industrie.

Acesta gestionează întregul ciclu de viață al echipamentelor utilizate pentru măsurarea consumului, monitorizează operațiunile efectuate (achiziție, asamblare, dezasamblare, sigilare etc.), precum și urmărirea controalelor metrologice.

b3lineicon|b3icon-bulb-gear||Bulb Gear

Funcționalități propuse

 • Apă, electricitate, căldură, gaz, Internet, utilități, telefonie etc.
 • Clienți, Puncte de consum, Anunțuri, Contracte
 • Modelarea pachetelor de servicii, a contoarelor, a tarifelor, a algoritmilor
 • Gestionarea echipamentelor de măsurare: achiziție, instalare/dezinstalare, sigilare, verificare, monitorizare a activității
 • Consumuri: citiri, paușal, estimări, abonamente etc.
 • Echipamente mobile de citire
 • Facturare, penalități: loturi, rute, individual
 • Retrageri de numerar: numerar, card, transfer, online
 • Încasări de la terți: bănci, oficiul poștal, PayPoint, PayZone, etc.
 • Disciplină contractuală, Litigii, Recuperarea creanțelor
 • Managementul relațiilor cu clienții - Call Center
 • Interoperabilitatea client-societate: Portal online
 • Finanțe, logistică, resurse umane și salarizare, gestionarea activelor, gestionarea proiectelor
 • Business Intelligence
b3lineicon|b3icon-lifebuoy||Lifebuoy

Cu ce putem ajuta

EMSYS Utilities realizează managementul proceselor interne de business, începând de la client, cu emiterea automată a contractului și până la recuperarea eventualelor debite, reflectate în tranzacțiile contabile și implicit în rapoartele de management, oferind instrumente de analiză a profitabilității și a structurii costurilor. Integrat cu managementul financiar al organizației, reflectă fenomenele pe dimensiuni de analiză pentru management: centre de profit, linii de business, obiecte de cost etc.

Pentru a automatiza procesele, serviciile și taxele aferente sunt gestionate în pachete. Pachetele de servicii și taxele acționează în perioada de valabilitate. Se utilizează servicii de sine stătătoare sau servicii care sunt determinate în funcție de consumul altor servicii. În procesul de facturare, în cazul modificării tarifelor, influența asupra serviciilor consumate este gestionată automat de aplicație.

Serviciile consumate se măsoară cu: contoare, în sistemul de tarifare sau de abonament, în sistemul de estimare, pe baza consumului anterior sau a unei cantități prestabilite, urmată de regularizare după o anumită perioadă de timp sau ca urmare a unui algoritm de calcul, în funcție de anumiți parametri, de exemplu, suprafața construită și neconstruită, coeficienți, consumul unui alt serviciu, servicii echivalente, în funcție de puterea instalată etc.

Facturarea serviciilor consumate se poate face individual sau în loturi. Un lot se grupează după diverse criterii, după dispunerea teritorială, ordonat pe rute, pe grupe de clienți și niveluri de responsabilitate, organizarea activității. Sistemul asigură integritatea patrimonială a valorilor înregistrate pe fluxul de consum, facturarea, distribuirea facturilor către client, încasarea prin implementarea politicilor de management comercial ale fiecărei organizații.

Implementarea soluției pentru industria de utilități asigură companiei o adaptare rapidă la problemele actuale și viitoare:

 • standardizarea, automatizarea și optimizarea proceselor operaționale și financiare,
 • eliminarea proceselor manuale și redundante, care necesită foarte multă muncă și eliminarea erorilor sau diferențelor generate de transferul de documente și date între departamente.
 • eficientizarea proceselor de facturare/încasare și limitarea pierderilor în furnizarea de servicii
 • integrarea cu alte sisteme: citirea automată a contoarelor, externalizarea serviciilor de colectare.
 • rezolvarea rapidă și interactivă a solicitărilor consumatorilor, interfață facilă între companie și client: call center, portalul clienților (situație financiară, istoric de consum, plăți online, alerte/notificări, facturare prin e-mail, transmitere index de autocotare etc.).

Sistemul de raportare complex și puternic sprijină procesul de management al companiei, măsoară performanța structurilor organizaționale, a liniilor de afaceri, a centrelor de profit, furnizând informații pentru decizii corecte, oportune și bine informate, în scopul de a face organizația mai eficientă.

Soluția noastră pentru industria utilităților rezolvă provocările complexe cu care se confruntă organizațiile din acest sector.

ro_RORO