Universități

b3lineicon|b3icon-graduation||Graduation

Provocări

Complexitatea structurilor academice și a ciclurilor de studii, numărul mare de actori (profesori, studenți, absolvenți, angajați), multiplele surse de finanțare cu raportări distincte, controlul bugetelor de către departamente, integrarea proceselor academice cu procesele financiare și de suport, multiplele proiecte de cercetare fundamentală și aplicată, gestionarea interacțiunii student-universitate (burse, taxe, cămine, cantine, situația școlară) reprezintă provocări pentru multe aplicații ale managementului activităților în universități.

Pe lângă activitățile academice, universitățile pot desfășura și alte activități economice care trebuie gestionate în conformitate cu normele societăților comerciale. EMSYS este o soluție care tratează activitățile desfășurate în universități ca un întreg, oferind în același timp o viziune individualizată și detaliată a acestora.

b3lineicon|b3icon-bulb-gear||Bulb Gear

Funcționalități propuse

 • ECTS Standard – Bologna
 • Programele de studii universitare
 • Studenți, masteranzi, doctoranzi, absolvenți
 • Diplomă, foi matricole
 • RMU - Registru unic
 • Rezidențiate
 • Școlaritate: bănci, carduri, burse
 • Proiecte aplicate și de cercetare, microproducție
 • Declarații - activitate didactică
 • Evaluarea personalului
 • Taxe: debite, încasări
 • Surse multiple de finanțare
 • Cantină, Cămin - Oglindă cămin
 • Bugetare descentralizată / departament
 • Angajamentul de cheltuieli individuale și globale
 • Execuție bugetară, rapoarte bugetare
 • Financiar, logistică, resurse umane și salarizare
b3lineicon|b3icon-lifebuoy||Lifebuoy

Cu ce putem ajuta

Sistemul general al bugetelor organizaționale este construit din totalul fondurilor bugetate. Alocarea se face la nivel departamental (facultăți, departamente, centre de cercetare, proiecte de cercetare), diferențiat pe linii bugetare, în strânsă concordanță cu Planul de achiziții aprobat. Angajarea cheltuielilor se face în funcție de Planul de achiziții și de disponibilitatea în buget. Bugetele sunt ajustate periodic, în funcție de sursele de finanțare și de cerințele organizaționale, menținând trasabilitatea față de bugetul inițial aprobat.

Activitatea academică se desfășoară în conformitate cu standardele ECTS - Bologna (Sistemul european de transfer și acumulare de credite), măsurând astfel rezultatele academice într-un mod comun la nivel european, din perspectiva mobilității programelor de studii. Nivelurile de educație (licență, masterat, doctorat, rezidențiat) se reflectă în activitatea academică în funcție de specificul fiecărei universități. Este necesar să se elaboreze planuri de învățământ pentru a obține un curriculum detaliat pe discipline, seminarii, lucrări practice, cu un anumit număr de credite. Cataloagele electronice pentru tipurile complexe de examene/reexamene sunt o necesitate pentru îmbunătățirea fluxurilor operaționale.

O provocare majoră este, de asemenea, gestionarea activităților de sprijin pentru studenți: cazare, cantine, burse, transport, alte beneficii sociale.

Interacțiunea financiară student-universitate are loc pe mai multe niveluri, fiind necesară corelarea informațiilor și proceselor din activitatea universitară cu: taxele de școlarizare și de examinare, cazarea, bursele acordate, plățile studenților, plățile către studenți.

Atât cadrele didactice, cât și elevii sunt implicați în proiecte de cercetare și aplicații cu surse de finanțare multiple. Managementul acestor proiecte necesită o utilizare eficientă a surselor de finanțare, monitorizarea execuției proiectelor cu respectarea tuturor criteriilor PMI și PMT. Utilizarea fondurilor alocate proiectelor este raportată în mod regulat: fișe de pontaj, progres, achiziții, consumuri.

Toate procesele de învățare și de sprijinire a studenților sunt integrate nativ cu Logistică, Financiar, HR&Payroll, Managementul activelor și Managementul investițiilor, oferind o soluție completă pentru organizațiile universitare.

ro_RORO