Oil & Gas (Upstream)

b3lineicon|b3icon-drop||Drop

Provocări

Epuizarea zăcămintelor, fragmentarea zăcămintelor de petrol, productivitatea scăzută per sondă din cauza zăcămintelor în declin și dispersate, calitatea petrolului și a gazului care necesită o prelucrare ulterioară, costurile ridicate de finanțare a proiectelor de investiții, dificultățile logistice reprezintă provocări majore actuale în industria extractivă.

Confruntarea cu fluctuațiile zilnice ale prețurilor produselor petroliere în contextul concurenței globale, determină necesitatea unei organizări riguroase a structurilor de analiză a rentabilității produselor, serviciilor, activităților, departamentelor organizației.

Un management eficient al costurilor poate sprijini companiile din această industrie în determinarea costului unitar pentru țiței, gaze naturale și produse conexe (etan, etilenă, benzină, GPL etc.) în funcție de structura organizatorică, zăcământ, formațiune geologică, activități de extracție (țiței, gaze naturale, alte faze de producție), sisteme de extracție (onshore și offshore, gaslift, injecție, pompare etc.), parc de sonde, schele, puțuri.

b3lineicon|b3icon-bulb-gear||Bulb Gear

Funcționalități propuse

 • Structuri și formațiuni geologice
 • Straturi geologice, zăcăminte, sisteme de extracție etc.
 • Sucursale, schele, parcuri, sonde
 • Extracția de țiței și/sau gaze naturale
 • Prelucrare specifică produsului
 • Activități auxiliare: reparații, foraje, activități mecanice, transport, distribuție etc.
 • Managementul intervențiilor
 • Managementul costurilor
 • Costul unitar al petrolului, al gazelor și al produselor asociate
 • Alocarea dinamică a costurilor indirecte/produs
 • Eficiența zăcământului
 • Profitabilitatea la nivel de produs/sondă
 • Gestionarea activelor și investițiilor
 • Gestionarea stocurilor de siguranță
 • Financiar, logistică, resurse umane și salarizare
b3lineicon|b3icon-lifebuoy||Lifebuoy

Cu ce putem ajuta

Prin controlul în timp real al tuturor proceselor, de la programarea producției, gestionarea achizițiilor și colaborarea cu furnizorii de servicii, înregistrarea costurilor în funcție de faza de producție, gestionarea activelor și a intervențiilor, până la livrarea producției și determinarea costurilor reale totale, managerii au acces la jurnale și analize critice de afaceri pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor.

Multitudinea de activități - extracție, injecție, măsurători piezometrice, comprimare, uscare, stripping, de-etanizare, purificare, lichefiere, prelevare de probe de producție, testare a nisipului, reparații de capital de sondă, foraj onshore și offshore, mecanică, energie, transport, distribuție etc. - conduce la utilizarea simultană a mai multor metode de calcul al costurilor totale și unitare (petrol, gaze, produse asociate): metoda costului total, metoda ABC (Activity Based Cost), metoda indicelui de echivalență, metoda globală, pe faze, pe ordine.

Procesele operaționale din industria extractivă sunt integrate cu logistică, financiar, resurse umane și salarizare, gestionarea activelor, gestionarea investițiilor și gestionarea proiectelor pentru a oferi o soluție completă care să conducă la performanță în întregul lanț valoric al organizației.

ro_RORO